Zadzwoń

Obszary praktyk

Prawo karne i wykroczeń

Myśl o popełnieniu wykroczenia, a tym bardziej przestępstwa, wydaje się być bardzo odległa. Niespodziewanie może się jednak zdarzyć, że Klient zostaje oskarżony o dokonanie czynów zabronionych. Zawiłość postępowania, brak znajomości przepisów prawa karnego oraz zawsze nieodłączny przy tego typu czynnościach stres, mogą uniemożliwiać skuteczną, samodzielną obronę. Nieprawidłowo podjęte czynności mogą rodzić poważne komplikacje w życiu osobistym, jak i zawodowym.

W jakim zakresie można uzyskać pomoc w Kancelarii Adwokackiej adwokat Anny Piwoń w Częstochowie?

Powierzenie prowadzenia sprawy Kancelarii Adwokackiej adwokat Anny Piwoń z Częstochowy pozwala przeanalizować sprawę na wczesnym etapie jej zaawansowania, co zdecydowanie ma wpływ na poprowadzenie obrony i umożliwia omówienie strategii procesowej przed podjęciem jakichkolwiek czynności.

Analiza sytuacji prawnej

Reprezentacja przed organami ścigania

Reprezentacja przed Sądem

Obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych

Kancelaria Adwokacka w Częstochowie udziela następującej pomocy w postępowaniu karnym:

omówienie sytuacji prawnej

reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym

reprezentacja w postępowaniu sądowym

reprezentacja w postępowaniu wykonawczym

spotkania w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, jeśli Klient jest pozbawiony wolności

Napisz

Kontakt