Zadzwoń

Obszary praktyk

Prawo gospodarcze i prawo spółek

Prawo spółek jest jednym z działów prawa prywatnego. Myśląc o prawie spółek, należy mieć na uwadze przepisy regulujące tworzenie, funkcjonowanie oraz ustanie bytu spółek (w szczególności poprzez likwidację lub przekształcenie).

W pewnym uproszczeniu, myśląc o prawie spółek, myślimy o: spółce cywilnej, spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej, spółce komandytowo akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej.

W jakim zakresie można uzyskać pomoc w Kancelarii Adwokackiej adwokat Anny Piwoń w Częstochowie?

Adwokat Anna Piwoń prowadząca kancelarię adwokacką w Częstochowie może udzielić wsparcia merytorycznego z zakresu wszystkich ww. spółek.

Wnikliwa analiza sytuacji prawnej

Przedstawienie możliwych rozwiązań

Pomoc w sprawach formalnych

Kompleksowa obsługa pomiotów gospodarczych

Kancelaria Adwokacka w Częstochowie może rozwiązać wszystkie problematyczne kwestie dotyczące prawa spółek. Od rejestrowania spółek lub reorganizacji działalności gospodarczej począwszy – wybór optymalnej formy prawnej, rejestracja spółki lub przekształcenie z dotychczasowej formy organizacyjnej – poprzez rozwiązywanie bieżących problemów w ramach obsługi prawnej (stałej lub ad hoc) na likwidacji, upadłości lub zmianie dotychczasowej formy organizacyjnej kończąc

Kancelaria Adwokacka w Częstochowie udziela pomocy z zakresu prawa spółek w takich zagadnieniach jak:

wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej

rejestracja spółki

bieżąca obsługa prawna

reprezentowanie w sporach pomiędzy wspólnikami

zaskarżanie uchwał wspólników

reprezentowanie w sporach dotyczących upadłości

podział, połączenie lub przekształcenie spółek

Napisz

Kontakt