Zadzwoń

Obszary praktyk

Postępowanie mediacyjne

Adwokat Anna Piwoń rozpoczęła kurs, który uprawnia do uzyskania certyfikatu mediatora wydawanego przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i wpisu na listę mediatorów Centrum. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym uprawnia również do wpisu na listę stałych mediatorów sądowych przy prezesach sądów okręgowych.

W jakim zakresie będzie można uzyskać pomoc w Kancelarii Adwokackiej adwokat Anny Piwoń w Częstochowie?

W niedługim czasie w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w Częstochowie możliwe będzie prowadzenie postępowania mediacyjnego, wynikiem którego jest zawarcie wspólnie przez strony wypracowanej ugody. Treść ugody przesyłana jest do właściwego Sądu w celu jej zatwierdzenia. Zawarcie takiej ugody w ramach czynności pozasądowych skraca czas rozpoznania sprawy przez Sąd i zmniejsza koszty postępowania.

Wspólne wypracowanie treści ugody

Szybsze załatwienie sprawy w całości

Niższe koszty postępowania

Brak postępowania dowodowego

Poufność na sesjach mediacyjnych

Wysoki poziom satysfakcji stron

Sukces dla stron procesu

Zmniejszenie stresu

Napisz

Kontakt