Zadzwoń

Obszary praktyk

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest nieodłączne w życiu każdego człowieka. Ta dziedzina reguluje wszelkie stosunki prawne pomiędzy podmiotami występującymi we wzajemnych relacjach na równej pozycji. W ogromnym uproszczeniu można przyjąć, że prawo cywilne składa się z części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego i prawa rodzinnego.

W jakim zakresie można uzyskać pomoc w Kancelarii Adwokackiej adwokat Anny Piwoń w Częstochowie?

Adwokat Anna Piwoń prowadząca kancelarię adwokacką w Częstochowie może udzielić wsparcia merytorycznego z zakresu wszystkich ww. dziedzin.
Zagadnienia opierające się o prawo cywilne mogą pojawić się w związku z prowadzeniem bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych w Częstochowie lub w na gruncie podejmowania jakiejkolwiek decyzji z zakresu różnych sfer codziennego życia.

Wnikliwa analiza sprawy

Przedstawienie możliwych rozwiązań

Podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu

Reprezentacja przed Sądem

Cześć ogólna

forma czynności prawnej

uchylenie od umowy z powodu błędu

uchylenie od umowy z powodu podstępu

nieważność czynności prawnej

udzielanie i odwołanie pełnomocnictwa

przedawnienie roszczeń

Prawo rzeczowe

sprzedaż nieruchomości

umowa deweloperska

zniesienie współwłasności

zasiedzenie

droga konieczna

ochrona własności i posiadania

Prawo zobowiązań

negocjowanie umów

umowa przedwstępna

rozwiązanie i wypowiedzenie umowy

odstąpienie od umowy

niewykonanie zobowiązań

kara umowna i odszkodowania

Prawo spadkowe

planowanie spadkowe

sporządzenie testamentu

stwierdzenie nabycia spadku

sądowy i umowny dział spadku

pozew o zachowek

egzekwowanie długów spadkowych

Prawo rodzinne

rozwód z orzekaniem o winie

rozwód bez orzekania o winie

separacja

intercyza

pozew o alimenty

ustalenie ojcostwa

Napisz

Kontakt