Zadzwoń

Obszary praktyk

Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, że kontrahent okazał się nierzetelny. Częstokroć zdarza się również, że – pomimo nieprzedawnionej wierzytelności – nie są podejmowanie właściwe kroki prawne zamierzające do zaspokojenia wierzyciela.

W jakim zakresie można uzyskać pomoc w Kancelarii Adwokackiej adwokat Anny Piwoń w Częstochowie?

 

Kancelaria Adwokacka adwokat Anny Piwoń kompleksowo windykuje zaległą należność poprzez zainicjowanie postępowania ugodowego, a w dalszej kolejności postępowania o zapłatę w odpowiednim trybie przed właściwym sądem. Przed podjęciem czynności ustala sytuację finansową dłużnika i ocenia szanse powodzenia w postępowaniu.

Omówienie sprawy i przedstawienie możliwych rozwiązań

Podjęcie negocjacji z dłużnikiem

Próba wypracowania ugody i czuwanie nad jej realizacją

Reprezentacja przed Sądem

Kancelaria Adwokacka w Częstochowie udziela pomocy z zakresu windykacji należności i postępowania egzekucyjnego w takich sprawach jak:

przygotowanie przedsądowego wezwania do zapłaty

prowadzenie negocjacji z dłużnikiem

sporządzenie projektu ugody pozasądowej

wniesienie pozwu w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub zwykłym

wniesienie pozwu w elektronicznym postepowaniu upominawczym

reprezentacja Klienta przed Sądem we wszystkich instancjach

sporządzenie wniosku o zabezpieczenie powództwa

reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

Napisz

Kontakt